КАРТИНГ

ПРЖО

Картингот располага со два вида професионални картинзи и сопствена картинг стаза долга 780 метра каде што може да се ужива во возбудливото денско и ноќно картинг возење.
Контакт телефон: 047/ 224 555 071/ 375 050

РАБОТНО ВРЕМЕ

НОЌНО ВОзење

16:00h 
00:00h 

ДНЕВНО ВОЗЕЊЕ

16:00h 
00:00h 

ДНЕВНО ВОЗЕЊЕ

тел: 047 224 555 моб: 071 375 050  
Email: przobitola@yahoo.com

НОЌНО ВОЗЕЊЕ

тел: 047 224 555 моб: 071 375 050  
Email: przobitola@yahoo.com

Контакт

  • Ул.Шерлати бр.4 7000, Битола
  • +389 047 224 555 Fax: 047 224 555 mob:070 207 336
  • przobitola@yahoo.com

галерија